புதன், டிசம்பர் 13, 2006

A Tribute to Eliyathamby Ratnasabapathy

From: The Tamil Information Centre (TIC)
Date: 12 December 2006

A Tribute to Eliyathamby Ratnasabapathy

The Tamil Information Centre (TIC) is greatly saddened by the death of Eliyathamby Ratnasabapathty at the Charing Cross Hospital in London this morning. He was ill for the last six years and had been housed in Hazlewell Nursing Home in Putney.

Born in Inuvil, Jaffna on 3 November 1938, he became politically active at a young age. He became very concerned at the plight of the Tamil people of Sri Lanka and began his life’s struggle against oppression. His untiring efforts came to fruition when he founded the Eelam Revolutionary Organisation of Students (EROS) in London in 1975. Friends and colleagues describe him as a person steeped in communist ideals and as a visionary leader who campaigned resolutely throughout the major part of his life. Many members of the various Tamil militant groups regard him as a pioneer in the Tamil struggle for equality and justice and look upon him with great respect.

Ratnasabapathy contested the parliamentary elections in 1989. He was elected to the Sri Lankan Parliament along with nine other members of EROS, but later resigned.

He was closely associated with the TIC during the later stages of his political life. The TIC pays its tribute to Ratna for his historic contribution as guide and philosopher, and as a militant in the struggle against the oppression of the Tamil speaking people of Sri Lanka. He was proud of his people and often said that their resilience in the face of oppression inspired and drove him towards his goals. He believed that the future will be determined by the oppressed people, because their cause is just, and not by the oppressors. We sincerely hope that Ratna’s life, his vision and his beliefs will give strength to the Tamil people

May his soul rest in peace.

சனி, டிசம்பர் 09, 2006

கவிஞர் சு.வில்வரத்தினம்(1950-2006)

கவிஞர் சு.வில்வரத்தினம் அவர்கள் காலமானார்

செங்கள்ளுச் சித்தன்உயிர்த்தெழும் காலத்திற்காக என்னைத் தருவதெனினும் இசைவேன் என்று எழுதி அந்தக் காலமொன்றைக் கனவுகண்ட கவிஞர் சு. வில்வரத்தினம்(பிறப்பு: 07.08.1950) அவர்கள் இன்று(09.12.06)கொழும்பில் மரணமாகிவிட்டார். ஈழத்தின் காலத்துயரைப் பாடியபடியே மறைந்தனன் அவன். நீண்ட கால இடைவெளிக்குப் பின் , ஜெர்மனியின் பெர்லின் நகரத்தில் இருந்து ஐரோப்பாவின் சில நாடுகளை ஊடறுத்து நோர்வேயின் ஒஸ்லோ ஊடாக பெர்கன் என்ற மலைகளைக் கடல் கவ்வும் நகரம் வரை அவரோடு பயணித்த இனிய நினைவை இன்று சோகம் பரவ எண்ணிப் பார்க்கிறேன். எமது கவிஞர்களின் கவிதைகளில் அவருக்கிருந்த ஈடுபாடு அபாரமானது. பாரதியின், நீலாவணனின், மு. பொன்னம்பலத்தின், சி. சிவசேகரத்தின், பிரமிளின் மற்றும் பல தமிழ் கவிஞர்களின் கவிதைகளைப் பயணம் முழுவதும் பாடியபடியே, நகைச் சுவையில் கழிந்த அந்த நாட்களைக் எண்ணத் துக்கம் கனக்கிறது. காற்றுக்கு வந்த சோகம்; வேரோடி விழுதூன்றிய வாழ்வு தொலைத்து விறைத்த கட்டையெனக் கிடக்கின்ற கிராமங்கள், பொருக்குலர்ந்த மக்களின் போக்கறியா வாழ்வின் பொறிதளங்கள்; அவர்கள் உள்ளப் பொருமல்கள் என்று பாழும் மனிதப் பிறவிபடும் பாடெல்லாம் பாடிவைத்துள்ளான்.அந்த முழுத்தொகுப்பின் தலைப்பு: உயிர்த்தெழும் காலத்திற்காக!!