செவ்வாய், மார்ச் 09, 2010

SRI LANKA: Government campaign against Transparency International and moves to arrest J.C. Weliamuna

SRI LANKA: Government campaign against Transparency International and moves to arrest J.C. Weliamuna

FOR IMMEDIATE RELEASE
AHRC-STM-046-2010
March 9, 2010

A Statement by the Asian Human Rights Commission

SRI LANKA: Government campaign against Transparency International and moves to arrest J.C. Weliamuna

The Asian Human Rights Commission reliably understands that there is a move to arrest and detain J.C. Weliamuna, the chairperson of Transparency International in Sri Lanka (TISL) on fabricated charges. During the last few weeks there have been several media attempts on the part of the government to make insinuations against the Sri Lankan branch of Transparency International. There were publicised reports about the misuse of funds which TISL has publically claimed as completely fabricated and false. There have also been reports over government media channels about NGOs and INGOs trying to destabilize Sri Lanka and an announcement that the government will carry out an all out campaign against such organisations.

These allegations come in the aftermath of the presidential elections and in the midst of a parliamentary election. In the presidential elections one of the most glaring complaints against the government was its abuse of the state resources for electoral purposes. This is also one of the major grounds for the petition filed by the opposition common candidate against the election results of the last presidential elections. The election monitoring organisations have made strong adverse reports against the government on this score. In the parliamentary elections also, if there is any abuse of government resources similar accusations are likely to arise.

The purpose of the attack on TISL and of the possible arrest its chairperson, J.C. Weliamuna, would be to create adverse impressions on the credibility of the organisations engaged in monitoring elections as well as the findings of these organisations in the last elections.

It is quite possible to make use of national security laws to arrest persons and then engage in heavy propaganda against them while they remain in detention. While TISL may have an impeccable record about their accounts and credibility, these things become relevant only at the final stage of a trial. Meanwhile persons can be kept in detention for long periods and then heavy adverse campaigns can be carried out against them in order to blackmail them for political purposes.

Over a long period the Asian Human Rights Commission has pointed out that Sri Lanka's criminal justice system is in serious crisis and can be manipulated by the authorities to achieve whatever purposes they wish. Even under normal circumstances the fabrication of charges can be achieved easily within Sri Lanka's criminal justice system. In recent times this has also been put to political use and the AHRC has been reporting for quite some time now that the process of arrest, detention and even trial is now being manipulated for political purposes. The cases against J.S. Tissainayagam, Santha Fernando and now the retired general, Sarath Fonseka and many of his associates are glaring examples of the severe abuse of the criminal justice process in order to achieve unscrupulous political purposes.

On the 27th September, 2008 two grenades were thrown at the house of J.C. Weliamuna. One exploded and damaged the building. The other was found inside the property. If it had exploded it could have seriously harmed Mr. Weliamuna and his family. There was a serious outcry locally by the Bar Association and human rights organisations and many international organisations including Transparency International and the International Commission of Jurists. The case was also reported by the International Bar Association. However, there were no serious investigations into the attack and no one was arrested. Recently there was a report by the government when it attempted to create the impression that Mr. Weliamuna threw the grenades to create publicity for himself. These types of counter attacks in order to ridicule the complaints relating to harassment have also become a common feature of government propaganda.

The Asian Human Rights Commission urges the Sri Lankan government to desist in the harassment of Transparency International and to refrain from abusing the criminal justice process by arresting Mr. J.C. Weliamuna or anyone else on fabricated charges. We also call upon the government as well as all members of parliament to intervene in order to stop the arrest and the abuse of the legal process. We also call upon the Inspector General of Police to desist from allowing the abuse of police powers for political purposes. We call upon the Human Rights Commission of Sri Lanka to intervene strongly to prevent the political harassment of civil society organisations and human rights activists. We call upon the Secretary General of the United Nations, the High Commissioner for Human Rights and all human rights agencies and international organisations to intervene seriously to protect the rights of citizens who participate peacefully in political life and to protect human rights activists and defenders.

# # #

About AHRC: The Asian Human Rights Commission is a regional non-governmental organisation monitoring and lobbying human rights issues in Asia. The Hong Kong-based group was founded in 1984.
Posted on 2010-03-09
Back to [AHRC Statements 2010]

http://www.ahrchk.net/statements/mainfile.php/2010statements/2463/

Asian Human Rights Commission

செவ்வாய், மார்ச் 02, 2010

Repeal PTA in Sri Lanka!!!

Campaign for Repeal the Prevention of Terrorism Act (PTA) and end gross violations of rights in Sri Lanka!!


There is no longer any reason for the Prevention of Terrorism Act in Sri Lanka; on the contrary, there are many compelling reasons as to why it should immediately be repealed. It was the existence of the LTTE and its ruthless violence that the government used to justify the promulgation and maintenance of the PTA. Now, by the very admission of the government this threat has ceased to exist.
Even at a time of grave danger the PTA was too draconian and many of the provisions in the act could not have been justified. This has been pointed out by local legal opinion, local human rights groups and governments around the world, as well as international human rights agencies and several United Nations agencies and experts.
After the defeat of the LTTE the government said that elements associated with it could remain, and that some new elements may emerge; yet every country faces this possibility all the time. If this reasoning is used to suspend the operation of a normal legal system then this would need to apply everywhere, forever. Terrorism – even war – is always possible, but if people are willing to abandon their freedoms and their normal legal rights to preempt these possibilities, draconian law will reign indefinitely.
As long as the PTA remains in operation there is reason to suspect that it is being used by the government for political advantage, as an instrument to perpetuate its own power. Complaints of oppression by the opposition and other dissenting voices will have legitimate weight.
The Act has effectively aided the destruction of the normal rule of law within Sri Lanka and undermined the independence of its judiciary; indeed litigants, lawyers and even the judges may have started to forget what a strong, functioning legal system is like. To maintain the PTA is to continue destroying what is left. The disadvantages far outweigh the advantage that the the government spokesperson may claim that it has.
An enduring PTA will continue to place the Criminal Investigation Division and the Terrorism Investigation Division beyond the control of the law, with no checks or balances against its abuse of power. Tales of torture being used, charges being fabricated and deaths occurring in places of detention are heard constantly, yet while the PTA exists there is no way to even investigate such allegations, let alone avoid them.
Sri Lanka’s policing system has collapsed; this is now a fact acknowledged by all. Yet no reform process can be set in motion, and under the protection of the PTA Sri Lanka's police force will continue to degenerate, its people given no option but to live under its oppression, corruption and arbitrary violence.
What this means is that literally hundreds of thousands of people will suffer without any legal recourse, and large numbers will continue to live outside the protection of the law. The entire population will be affected.
It is time for everyone in Sri Lanka and beyond to earnestly request the immediate repeal of the Prevention of Terrorism Act by the Sri Lankan government. The judiciary must no longer be undermined by those with extraordinary power, the rule of law must be revived and all people must be given its protection.

Tamil:
பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தினை வாபஸ் பெற்று பாரிய அளவில்
நிகழும் உரிமை மீறல்களுக்கு முற்றுப் புள்ளி இடவும்!!

பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தினைத் தொடர்ந்தும் செயற்பாட்டில் வைத்திருப்பதற்கு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை. மாறாக அதனை உடனடியாக வாபஸ் பெற வேண்டும் என்பதற்கு பல மறுக்க முடியாத காரணங்கள் உள்ளன.
நான்கு மாதங்களிற்கு முன்னர் LTTE யினரை தோற்கடித்து விட்டதாக அரசு பிரகடனப்படுத்தியது. பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை பிரகடனப்படுத்தி அதனை நடைமுறையில் வைத்திருந்ததை, LTTE யினர் நிலை கொண்டிருந்து ஈவு இரக்கமற்ற வன்முறையில் ஈடுபட்டதைக் காரணம் காட்டி அரசு நியாயப்படுத்தியது. தற்சமயம் அரசின் கூற்றிற்கமையவே அவ்வகையான வன்முறைக்கான அச்சுறுத்தல் ஓய்ந்து விட்டது. ஆகவே தொடர்ந்தும் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தினை நடைமுறையில் வைத்திருப்பதை நியாயப்படுத்த எக்காரணமும் இல்லை.

LTTE யினர் ஏற்படுத்திய பாரிய அச்சுறுத்தலின் பின்னணியில் கூட, பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் கொடூரமானவை எனக் கருதப்பட்டது. குறிப்பிட்ட வகையிலான அச்சுறுத்தல்கள் இருந்த போதிலும் கூட இச்சட்டத்தின் விதப்புரைகள் நியாயப்படுத்தக் கூடியதாக இருந்ததில்லை. இது இவ்வகையிலானது என்பதை உள்ளூர் சட்ட வல்லுனர்களின் கருத்தும், உள்ளூர் மனித உரிமைகள் ஆர்வலர்களின் குழுக்களும், உலகின் பல்வேறு அரசுகளும், பல ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனத்தின் முகவர் அமைப்புக்களும், நிபுணர்களும், மற்றும் பல்வேறு சர்வதேச மனித உரிமைகள் அமைப்புக்களும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன. ஆகவே இச்சட்டத்தை நியாயப்படுத்துவதற்கான காரணம் அற்றுப் போயுள்ளமையால் இக்கொடூரச் சட்டத்தை தொடர்ந்தும் நடைமுறையில் வைத்திருக்க எந்தவொரு அடிப்படையுமில்லை.
LTTE யுடன் தொடர்புள்ள பலரும் அவ்வகையிலான சில புதிய அமைப்புக்களை உருவாக்கலாம் எனக் காரணம் காட்டி குறித்த சட்டத்தை தொடர்ந்து நடைமுறையில் வைத்திருப்பதை நியாயப்படுத்துகின்றார்கள். இவ்வகையான நிலைமை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் எல்லா நாடுகளும் எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும். இக்காரணத்தின் அடிப்படையில் சாதாரண சட்ட ஒழுங்கு முறைக்கு அமைய செயற்படுவதை இடை நிறுத்த இதனைக் காரணமாகக் கொள்வதெனில் எல்லா நாடுகளும் எல்லாச் சமயங்களிலும் இவ்வகையான சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் தேவையேற்படும். பயங்கரவாத அமைப்புக்கள் மாத்திரமன்று உலக யுத்தங்கள் கூட ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இவ்வகையிலான ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது என்று கூறி மக்கள் தங்கள் சுதந்திரங்களை இழந்து சாதாரண சட்ட ஒழுங்குகளிற்கமைய செயற்படுவதையும் இழக்க நேரிடுமாயின் குறித்த வகையிலான கொடூர சட்டங்களில் இருந்து அவர்களை பாதுகாக்க முடியாது போகும்.
பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டம் தொடாந்து நடைமுறையில் இருக்குமேயானால் அதில் இருந்து அரசியல் அனுகூலங்களைத் தாம் பெறுவதற்காகவே பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை அரசு நடைமுறையில் வைத்திருக்கின்றது என்று குற்றம் சுமத்தவும், நியாயப்படுத்தக்கூடிய ஐயம் ஏற்படவும் இடமளிக்கின்றது. தனது அதிகாரத்தை செலுத்த பயங்காரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை அரசு ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகின்றது என அனுமானிக்க இடமளிக்கின்றது.

எதிர்கட்சியில் உள்ளவர்களும் அரசின் கருத்துக்கு மாற்றுக் கருத்துக்களைக் கொண்டவர்களும் ஆளும் கட்சி தன் அதிகாரத்தைத் தக்கவைப்பதற்கு, மாற்றுக் கருத்துக்களை அடக்கிவைக்கும் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தைக் கருவியாகப் பயன்படுத்துகின்றது என்று கூறுவது உண்மையாகின்றது.
பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியதன் விளைவாக நாட்டினுள் வழமையான சட்டத்தின் ஆதிக்கத்திற்கு அமைவான செயற்பாடுகளை அழிக்கவும் நீதித்துறையின் சுயாதீனத் தன்மைக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தவும் இடமளித்தது. அதன் விளைவாக வழமையான சட்டத்தின் ஆதிக்கத்திற்கு அமைவான ஒழுங்கு முறைகள் எவ்வகையிலானது என்பதனை வழக்காளிகளும், சட்டத்தரணிகளும், நீதிபதிகளும் கூட மறக்க ஆரம்பித்து இருப்பார்கள். பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டம் எல்லாப் பகுதிகளிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால் சட்டத்தின் ஆதிக்கமும், நீதித்துறையின் சுயாதீனத் தன்மையும் பாரிய அளவில் பாதிப்புற்றுள்ளன. தொடர்ந்தும் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தினை நடைமுறையில் வைத்திருப்பது என்பது அதன் பாதகமான விளைவுகளை தொடரவிடுவதற்கு ஒத்ததாகும். ஆகவே அரசின் பேச்சாளர் கூறும் சிறு அனுகூலங்களைக்காட்டிலும் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை தொடர்ந்தும் அமுல்படுத்துவதனால் ஏற்படும் பிரதிகூலங்களும், பாரிய பாதகமான விளைவுகளும் அதிகமானவை.
தொடர்ந்தும் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை நடைமுறையில் வைத்திருப்பது குற்றவியல் புலனாய்வுப் பிரிவும், பயங்கரவாத புலனாய்வுப் பிரிவும் சட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட அமைப்புக்களாகிவிடும். இவ்வமைப்புக்களுக்கு பெருமளவு அதிகாரங்களை பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டங்கள் அளித்துள்ளமையால் அவைகள் தமக்குள்ள அதிகாரங்களை துஸ்பிரயோகம் செய்வதைக் கட்டுப்படுத்த செயல்வலுவுள்ள எந்த வழியுமே இல்லை. அவர்களால் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்படுவதாகவும், வேண்டுமென்றே அவர்கள் மரணிக்கச் செய்யப்படுவதாகவும் அடிக்கடி கேள்விப்படும் விடயமாகும். எனவே பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கும் வரை இவ்வகையான நிகழ்வுகளைத் தவிர்த்துக் கொள்ள வழி இல்லாதுபோய்விடுவது மாத்திரமன்றி இவை தொடர்பான புகார்களைக் கூட புலனாய்வு செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது.
இலங்கையில் பொலிஸ் ஒழுங்கு முறைகள் செயலற்றுப் போயுள்ளன என்பது யாவரும் ஏற்றுக் கொள்ளும் ஒரு விடயமாகும். இவ்வமைப்பை புனரமைப்புச் செய்வதற்கு பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டம் நடைமுறையில் உள்ள காலம் வரை நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒரு விடயமாகும். அப்படியெனின் பாரதூரமான அளவிற்கு செயலற்றுப் போயிருக்கும் பொலிஸ் ஒழுங்கு முறை தொடர்ந்தும் வீழ்ச்சியடைந்து கொண்டேபோகும். அதன் விளைவாக மக்கள் அடக்கு முறைக்குட்பட்டும் ஊழல் மோசடிகள் மத்தியில் நியாயப்படுத்த முடியாத செயல்கள் மத்தியிலும் வாழ நேரிடும்.
இவை எல்லாவற்றின் விளைவு ஆயிரக்கணக்கானோர் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளினால் பாதிப்புற்ற நிலையில், அதற்கு சட்டத்தினால் எந்த நிவாரணமும் பெற முடியாத நிலை ஏற்படும். அதன் பொருள் யாதெனில் பெருமளவிலான மக்கள் சட்டத்தின் பாதுகாப்பு அற்ற நிலையில் வாழ நேரும் என்பதே. பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தினால் ஏற்படும் தாக்கம் இந்நாட்டு மக்கள் எல்லோரது வாழ்விற்கும் மேற்கூறப்பட்ட பாதகங்களை ஏற்படுத்தும்.
ஆகவே இலங்கை வாழ் மக்கள் யாவரும் அதன் வெளியில் வாழும் இலங்கையரோ அல்லது ஏனையோரோ பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை உடனடியாக இரத்துச் செய்ய வேண்டும் என்று அரசாங்கத்திடம் அழுத்தமான வேண்டுகோள் விட வேண்டும். மேலும் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள அதி விசேட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நீதித்துறையினை வலுவிழக்கச் செய்து சாதாரண சட்ட ஏற்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி நீதித்துறையினர் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய வழி வகைகளை செய்து உதவுவதற்கு இச்சட்டம் முட்டுக்கட்டையாகவுள்ளது.

உத்தேசக் கடிதம்

நெடுநாட்களாக இலங்கை மக்கள் அனுபவித்து வரும் பாரியளவிலான துன்பங்களை மிகுந்த கவலையுடன் நான் அவதானித்து வந்துள்ளேன். LTTE யினரை தோற்கடித்துவிட்டதாக அரசு பிரகடனப்படுத்தியதும் இந்நாட்டின் எல்லா மக்களுக்கும் சமாதானம் ஏற்படும் என்றும், அவர்களுக்கு சட்டத்தின் பாதுகாப்புக் கிடைக்கும் என்றும் எதிர்பார்த்தேன். தொடர்ந்தும் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை நடைமுறையில் வைத்திருப்பதன் மூலம் இவ் எதிர்பார்ப்பில் ஏமாற்றம் அடைந்தேன். மக்களின் உரிமைகள் மறுத்து குறித்த கொடூர பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளை எவ்வகையிலும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத முறையில் நடைமுறைப்படுத்தி மக்களைத் தொடர்ந்தும் துன்பத்திற்கு உள்ளாக்குவது எந்த வகையிலும் நியாயப்படுத்த முடியாத ஒரு விடயமாகும். மேலும் சட்டத்தின் ஆதிக்கத்தை நியாயப்படுத்தக் கூடியவகையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான கோட்பாடுகளிற்கும் முரணானவையாகும். இவ்வகையிலான கொடூரச் சட்டத்தின் கீழ் வாழ்வது என்பது நரக வாழ்க்கைக்கு ஒத்ததாகும். இச்சட்டங்களினால் விசேடமாக பாதிப்புற்றோர் உளர். அவர்கள் எந்த வகையிலான மனிதாபிமான முறையிலான பராமரிப்பினையோ சட்டப் பாதுகாப்பையோ பெற முடியாத நிலையில் உள்ளனர்.
ஆகவே இந்நாட்டு மக்கள் அனுபவிக்கும் பாரிய துன்பத்தில் இருந்து உடனடியாக அவர்களை மீட்டு எடுத்து நாட்டின் சாதாரண சட்டத்தின் செயற்பாட்டை மீள ஏற்படுத்தி சட்டத்தின் பாதுகாப்பை அவர்களுக்கு அளிக்கக் கூடிய வகையில் நீதித்துறைக்கு அதிகாரத்தை வழங்கி ஒரு ஜனநாயகத்தின் கீழ் அத்துறையினரிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கும் பொறுப்பை நிறைவேற்ற இடமளிக்குமாறு ஸ்ரீலங்கா அரசிடம் வேண்டுகின்றேன்.


The Petition

Dear Mr. President Rajapakse,

I have long been watching the tremendous suffering of the people in Sri Lanka with great anxiety.

When the government declared the defeat of the LTTE, I hoped that those within Sri Lanka's border would regain the protection of the law, and a sense of peace. Yet this hope has been betrayed by the continued operation of the Prevention of Terrorism Act. There is no longer justification for the PTA, and all it currently achieves is the large-scale deprivation of civilians' rights and the arbitrary use of draconian laws. These leave huge numbers of Sri Lankans without the right to demand humane treatment or legal protection - they lack logic or reason, they are against all principles of equality before the law and for many, they have made Sri Lanka a living hell.

I therefore urge the Sri Lankan government to immediately remove this cause of extreme suffering by restoring the rule of law and leaving the judiciary to its work. The judiciary must no longer be undermined by those with arbitrary, extraordinary power, the rule of law must be revived and all people must be given its protection, as is expected within a democracy.


Yours sincerely,

[fullname]
[location]


to support this petition: