வியாழன், நவம்பர் 26, 2020

W.P.A.Soundrapandian:

A strong pillar (hanging root) in the history of the “Self-respect movement”

By M.Thilagabama

from Tamil into English translated by Nadarajah Suseendran, GermanyApart from the struggles against the British Raj such as call for home rule, call for Indian nationalism, uprisings here and there and political formations against the colonial rule in major cities of India, the caste differences among the village population in the southern part of India intensified and aspirations arose equally, Particularly the Nadar community, which was described as Shanars and listed as traditional toddy-drawers by the colonial administration and suffered under ‘untouchability’ with other five communities was about to resist against the tyranny of this untouchablity. From 1809 onwards there were such uprisings in Travancore, Aruppukkottai, Kazhukumalai, Sivakasi and Madurai led by Nadars.

In 1917 the ‘South Indian People’s Association’ was formed against the Brahminical doctrines of varnashrama dharma and the domination of the Brahmins almost in most of the social aspects and particularly in political representation: This non-Brahmin movement was led by prominent leaders such as Thiyagaraja Chetty, Raja of Panagel, Munisamy Naidu, Raja of Poply, Periyar E.V.Ramasamy and T.P.Rajan. Due to the new constitutional reforms by Montagu-Chelmsford, members of the Legislative Council, under the new Reforms Act, would be both elected and nominated. It was introduced and implemented in the Madras presidency. The first elections under the new reforms act were in November 1920.

Albeit the call for political reforms and the political demands were issues in the cities among the upper level, there were strong caste and class differences in the southern villages. It took the worse forms. Nadars were the leading community struggled against the caste discrimination and for their rights. The other significant high ranking communities and Hindu high caste societies, particularly Maravars rose against the Nadars. The Nadar community suffered from the communal riots, spirals of violence, burning and looting. Especially after the temple- entering protest in Aruppukkottai, the Nadar community fought continually for their rights and demands, and filed cases at the courts tirelessly. Sometimes the cases took place in Great Britain due to the appeal by the Nadars in the supreme judicial institutions. We must bear in mind that this Nadar society suffered under several prohibitions in their areas. Even they had to fight for their wedding celebrations and for Temple entrance. For the proper political leadership and the strong representation in the politics the Nadar community attained in 1910 the association “Nadara Mahajana Sangam”.

Due to the weakness of voting strength of Nadar community, they were not able to elect a representative and the Sangam urged the government to consider the nomination of Nadars to the Legislative Council. On the recommendation of the leader of the Justice party, the nomination of W.P.A.Soundrapandian Nadar (1893-1953) from Pattiveeranpatti was announced to the Legislative Council and he became the first Nadar to enter the Madras legislature. W.P.A. Soundrapandian came from the very wealthy, influential and prominent planter family of Pattiveeranpatti. Of course, his nomination helped the reputation of his family, previous two generations wide this family worked very hard for their then position, had always progressive thoughts in terms of social and political issues. His active participation in the Justice party, which was the only non-brahmin party confronted with that the congress party, his leading membership in the self-respect movement, rational thoughts and his works for the strength, unity and betterment of the Nadar community made him an eminent leader of this society. Periyar E. V. Ramaswamy, the non-Brahmin leader of social reform, founded the Self-Respect movement and selected Soundrapandian as the president of the newly formed movement. The first confer¬ence of the Self-Respect movement was held at Chengalpattu in 1929. Though this conference was a starting point for political phenomena, there were self-respect thoughts and activities from 1855 onwards among the Nadar communities to overcome from the caste discrimination: They were pioneers in 1.Building temples for their own worship 2..Building independent schools 3.Providing benefits and help to those who gave up toddy-tapping 4.The struggle against ‘untouchability’ and to develop and uplift self-respect not only for their own society itself but also for all the oppressed societies 5.Identified the political representation is basic to liberate and uplift the society besides the education and trade.

W.P.A. Soundrapandian was the first leader who used his political power and representation to turn all the above progressive points into deeds. He was nominated when he was 27 years old. He believed firmly that social freedom can bring national freedom.

1. Bus company owners opposed to the so-called ‘untouchable’ communities using their vehicles were frightened that he would cancel their licenses. 2. He arranged for scholarships to be awarded to female medical students. 3. If he were to be given the opportunity to raise only two questions, one would always be related to his community and the other of a general, wider, nature. 4. He travelled tirelessly and continuously, working for unity, strength and the upliftment of the community. 5. He successfully introduced a resolution for the abolishment of the punitive tax. (enforced due to the Nadar-Maravar-riots of 1918). 6.“No visits to those areas without schools” 7. He encouraged marriage without the chanting of purohits; “self-respect-marriages” and the remarriage of widows. 8. He played a significant role in trying to bring attention to the practice and custom, decreeing that “because of race or caste nobody should be refused entry to public places (including roads) and institutions”.

A sugar factory: W.P.A. Soundrapandian was instrumental in establishing a sugar factory in Pandiarajapuram Madurai in 1930. This was his master plan to link agriculture and the industries; create more opportunities for employment, develop managerial skills in big industries and, of course, the uplifting of society and development in general. Agriculture: W.P.A. Soundrapandian’s family was basically engaged in agriculture for generations. They owned thousands of acres of arable land. His family were planters of coffee on a large scale. Because of their long experiences in cultivation, W.P.A. Soundrapandian was able literally to taste the soil and find the suitable plant to cultivate on that land. He was also a pioneer in organizing cooperative societies. For example, he bought 600 acres to setup the Sugar factory and created Madura Orchards Limited, then sold the shares to the public in 1951. Under his management there were also about 3000 acres of land in Mysoor. So he was a successful businessman and at the same time he dedicated his life to society by his political leadership and progressive social activities.

Co-operative coffee curing works:

He established the co-operative coffee curing works in Pattiveeranpatti. Though Pattiveeranpatti was a very small village in south-India, W.P.A. Soundrapandian succeeded in bringing about the possibility of the direct purchase of coffee by the traders from all over India. The planters of Pattiveeranpatti gained the marketing of their products without too much work through the co-operative coffee curing works at Pattiveeranpatti. He was the president of this co-operative society for 10 years. Although W.P.A. Soundrapandian was seen as a great leader of the Nadar society, he tried to create the good relations between the Nadaras and the other communities of Tamilnadu, particularly with Maravaras, who were the main perpetrators of the riots against the Nadar community. His good relations with other community leaders helped him not only in bringing about reconciliation between communities but also to be effective in other areas, such as the abolishment of the punitive-tax, through which both communities suffered. He organized the Theeyar conference for the welfare of Adi-Diravidars. He served as the president of thr Ramanathapuram District board and of the Madurai District board.

When he was appointed president of the Ramanathapuram District board, there were overwhelming celebrations by different communities and their organizations along the street via Aruppukottai to Ramanathapuram. All the positions he held were through nominations which went through without any competing candidates. During his period as the president of Ramanathapuram Distric board, a motion of no-confidence was brought against him. Even though only one member was against him, he resigned his post and walked out. From 1921 to 1953 he was a strong pillar of the self-respect movement. In Tamil we say “VIZHUTHU” which means the hanging root of a banyan tree. W.P.A. Soundrapandian, a lifetime ‘self-respecter’, he created unity among the people and brought strength to them with his vision and ‘self-respect’. Sadly, nowadays political mobilization is made through empty rhetoric without rational thought.


(published in Kalchuri Darshan, July-Sep.2015)

முப்பெரும் தலைநகரங்களில் 30 நாட்கள்

யுத்தகால நினைவுகளுடன் பெர்லின் பாராளுமன்றத்தில் ….டொமினிக் ஜீவா


பெர்லின் விமான நிலையத்தில் இறங்கி வெளியே வந்தோம் நானும் சுசீந்திரனும். வெளியே மகள் பிரேமாவுடன் கணவரும், பேரன் வினோத்தும் வந்திருந்தனர். சுசீந்திரனின் மனைவியும் அவர்களுடன் வந்திருந்தார். அன்று கிறிஸமஸ் தினம். தன்னைத் தேடித் தனது அழைப்பை ஏற்று பெர்லின் நகரில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு வந்ததில் மகளுக்கும் மருமகனுக்கும் பெரிய புளுகம். என்னைக் கண்டதும் மகள் கட்டிப் பிடித்துக் கொண்டார். கண் கலங்கினாள். நீண்ட இடைவெளிக்கு அப்புறம் சந்திக்கிறோம். பேரன் வளர்ந்திருந்தான். என்னை விசித்திரமாக ஓர் அந்நியனைப் போலப் பார்த்தான்.

அவனது தோளின் மீது கைகளைப் போட்டு அணைத்த வண்ணம் காரில் வீடு நோக்கிப் புறப்பட்டேன். இறங்கும் போது ''தம்பி.....! தாத்தா கவனம்! வழியில் பனி சறுக்கும். விழுந்து போகாமல் இறுக்கிப் பிடிச்சுக் கொண்டு வா" என மகனிடம் சொன்னாள் என் மகள்.

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து நான் கொழும்பிற்குக் குடி பெயர்ந்ததும் எனது இன்னொரு மகள் தொலைபேசியில் மகன் திலீபனுக்குச் சொன்னது ஞாபகத்திற்கு வந்தது. 'தம்பி அப்பா கவனம். கொழும்பிலை அவரைக் கவனமாகப் பார்த்துக் கொள்... கவனம்..கவனம்..!" என ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் தொலைபேசியில் மகனுக்குச் சொன்னதை நினைத்துக் கொண்டேன்.

அன்று கிறிஸ்மஸ் தினமானபடியாலும், நான் இன்று வீட்டிற்கு வர இருப்பதை முன்னரே அறிந்து வைத்திருந்த காரணத்தாலும், இனசன சொந்தக்காரர்களும் மற்றும் என்னை முன்னரே கேள்விப்பட்டிருந்த இலக்கிய அபிமானிகளும் மகள் வீட்டில் வந்து குழுமியிருந்தனர். எல்லோரையும் சுகநலம் விசாரித்துத் தெரிந்து கொண்டேன். எனக்கோ தொடர் பிரயாண அலுப்பு. ஆனால் மகள் தூங்கக் கூட விடவில்லை. ஒரே கதைதான்.

“உங்களைப் பற்றி அந்தக் காலத்திலை எங்கட சொந்தக்காரர்களைப்போல ரொம்பக் குறைவாகத்தான் நினைச்சிக் கொண்டிருந்தேன். ஆனா உங்களுக்கு இப்ப இப்படிப் புகழ் என்றதைப் பார்க்கிற போது எனக்குச் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. எல்லோருமே உங்களைப் பற்றித்தான் விசாரிச்ச வண்ணம் இருக்கினம். ஜீவாவின் மகள் நீங்கள் தான் எண்டு ஏன் எங்களுக்கு முன்னமே சொல்லி வைக்கேல்லை? இந்த நாட்டிலை இருந்தல்ல, சுவீஸ், நோர்வே, டென்மார்க்கிலை இருந்தெல்லாம் டெலிபோன் போட்டுக் கேட்ட வண்ணமே இருக்கினம். சுவீசிலை இருந்து ரஞ்சி என்பவர் எப்படியாகிலும் உங்களை சுவீசுக்கு எடுத்துவிட வேண்டுமெனக் கேட்ட வண்ணமே இருக்கிறார். இங்கையெல்லாம் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட புகழ் இருக்குதெண்டு நான் கனவிலை கூட நினைச்சுப் பார்த்ததில்லை!' என ஒரே புராணமாக இருந்தது, இரவு நெடுநேரம் வரை.


அடுத்த நாள் சாயங்காலம் தான் கூட்டம். மல்லிகை மாலை என்ற பெயரில் அந்த இலக்கியச் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

காலையில் காரில் மகள் குடும்பத்தினருடன் பெர்லின் மாநகரைச் சுற்றிப் பார்க்கப் புறப்பட்டேன். ஒரே பனி, மூடு பனி, வீதியெங்கும் பனி படர்ந்திருந்தது. தெருவில் பனியை அப்புறப்படுத்தும் இயந்திரங்கள் பனியை அகற்றப் பாதைகளைச் சுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தன. முதலில் பெர்லின் சுவரைப் பார்க்கப் புறப்பட்டோம். அந்தப் பிரபலம் வாய்ந்த சுவர் இடிக்கப்பட்டு அகற்றப்பட்டிருந்தாலும் அதன் எச்சங்களைப் பார்க்க முடிந்தது. அதன் ஞாபகார்த்தமாக நானும் எனது பேரனும் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டோம். பெர்லின் மாநகர் ரஷ்ய, அமெரிக்க, பிரிட்டிஷ், பிரெஞ்சு அரசாங்கங்களுக்கு ஆட்பட்டிருந்ததைச் சாட்சியம் கூறும் சில காட்சிகளையும் அவதானித்து மனதில் பதிய வைத்துக் கொண்டேன். ஒரே குளிர். நடுநடுங்க வைத்தது. அப்படியே பாராளுமன்றத்திற்குப் போனோம். கிறிஸ்மஸ் காலமானபடியால் பார்வையாளர்களால் நிரம்மி வழிந்தது மண்டபம். இரண்டாம் யுத்த காலத்தை நினைத்துப் பார்த்தேன்.

ஹிட்லர் என்ற பெயரைக் கேட்டதும் உலகமே பயத்தால் நடுங்கியதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டேன். பாராளுமன்றத்திற்கு வெளியே பரந்த உயர்ந்த கருங்கல் மேடையிருந்தது. அந்த மேடையில் நின்று தான் ஜெர்மனியச் சர்வாதிகாரி ஹிட்லர் தனது படைகளின் அணிவகுப்பைப் பார்வையிடுவானாம். கொயபல்ஸ், கொயலிங், ரோமல் என்ற பெயர்கள் என் நினைவில் வந்து போயின. V1-V2 என்ற யுத்த விமானங்களின் இரைச்சல் என் காதுகளில் கேட்பது மாதிரியான ஓசையை உணர்ந்தேன்.

ஹிட்லர் அன்று படையினருக்குச் சலூட் அடித்த அந்தக் கல் மேடையில் அதே இடத்தில் நின்று நான் புகைப்படமெடுத்துக் கொண்டேன். இப்படி இந்தப் பெர்லின் மாநகருக்கு வந்து ஹிட்லர் நின்ற அதே இடத்தில் நின்று படமெடுத்துக் கொள்வேன் என யாராவது சோதிடம் சொல்லியிருந்தால் கூட நான் நம்பியிருக்க மாட்டேன்.

சொண்டுக்குள் சிரித்து வைத்திருந்தேன். வழியில் ஒரு மாதா கோயிலைப் பார்த்தோம். அக்கோயில் யுத்த காலத்தில் எதிரிகளின் விமானத்தாக்குதல்களால் கோபுரம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்னும் காட்சி தந்தபடி இருக்கிறது.

இரண்டாவது யுத்த ஞாபகச் சின்னமாக அதைப் புதுப்பிக்காமல் அப்படியே வைத்துள்ளனர். அந்தக் கோயிலின் மாதிரிச் சின்னத்தை பக்கத்தேயுள்ள வியாபாரக் கடையில் விற்பனைக்கு வைத்திருந்தனர். தான் சிறுகச் சிறுகச் சேர்த்த பணத்தைக் கொண்டு எனது பேத்தி வினித் அந்தப் பொருளைத் தனது ஞாபகமாகப் பேரம் பேசி வாங்கித் தந்தாள்.

இப்படியான எமது புதுத் தலைமுறையினர் தாங்கள் வாழும் நாட்டின் மொழியை வெகு சரளமாகப் பேசுவதைக் கண்டபோது எனக்குப் பெருவியப்பு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து பெர்லின் மாநகரை வலம் வந்தோம். ஐரோப்பாவின் நட்டநடு மையம் என்றொரு இடம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே நீரினால் இயங்கும் ஒரு சர்வதேச மணிக்கூடு வைக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஐரோப்பியச் சுற்றுலாப் பிரயாணிகள் சுற்றி வரக் குழுமியிருந்து கடைகளில் வாங்கி வைத்திருந்த உணவுப் பொருட்களை மெல்ல மெல்லச் சுவைத்துக் கொண்டிருந்தனர். பல வகை உடைகள். பலவகை முகங்கள். பல வகையான உருவ அமைப்புக்கள் கொண்ட மனிதர்கள்..... எனக்கு மக்களின் முகங்களைப் பார்ப்பதிலேயே அலாதியான ஆசை. பார்த்து ரசித்தேன்.
'உயிர் நிழல்' லக்ஷ்மியுடன் லண்டனுக்குப் போகும் கப்பலில்.


பாராளுமன்றத்திற்கு அண்மையில் மிகப் பிரமாண்டமான மியூசியம் போன்ற காட்சிச்சாலை இருந்தது. ஹிட்லர் காலத்து மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளின் புகைப்படங்கள் அங்கு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன. அக்காட்சிச்சாலையிலுள்ள புகைப்படங்களைப் பார்த்து முடிக்கவே நீண்ட நேரமெடுத்தது. சாயங்காலம் இலக்கியச் சந்திப்பு வேறு இருந்தது. எனவே மதிய உணவின் பின் ஓய்வெடுத்தால் தான் பின்னேரக் கூட்டத்தில் பரபரப்பில்லாமல் உரை நிகழ்த்தலாமென்ற முன் யோசனையுடன் நாங்கள் அனைவவரும் வீட்டை நோக்கிய பயணமானோம்.

மீண்டும் பாரிஸ் நோக்கி…மகளுடைய வீட்டுக்கு அண்மையில் தான் கூட்டம் நடக்கும் மண்டபம் அமைந்திருந்தது. நடந்து போகும் தூரம். மாதா கோயிலுக்குச் சொந்தமான அந்த அழகான மண்டபம் சகல வசதிகளுடனும் விளங்கியது. மாதா கோயில் குருவானவர் இலக்கிய ஆர்வமிக்கவர். அதிலும் தமிழர்களின் தொன்மையான கலாசார பண்பாடுகளை மதிப்பவர். கௌரவித்துப் போற்றுபவர். இந்த இலக்கியமாலைப் பொழுது நிகழ்ச்சியிலும் அவர் கலந்து கொள்வதாக வாக்குக் கொடுத்திருந்தார். இறுதி நேரத்தில் ஏற்பட்ட அவசர வேலை காரணமாக அவர் இவ் விழாவில் கலந்துகொள்ள இயலாமல் போய்விட்டது.

இந்த இலக்கிய மாலை விழாவின் போது மண்டபம் பார்வையாளர்களினால் நிறைந்து காணப்பட்டது. பெர்லினிலிருந்து தமிழ் ஆர்வலர்கள், கலைஞர்கள் இவ்விழாவில் பங்கு கொள்ள வந்திருந்தனர். என்னைப் பாரிஸிலிருந்து அழைத்து வந்த நண்பர் சுசீந்திரன் தான் இந்தக் கூட்டத்திற்குத் தலைமைதாங்கினார். பாரிஸில் நடந்த 27வது இலக்கியச் சந்திப்பில் நடந்த சுவையான இலக்கியத் தகவல்களை நகைச்சுவை கலந்து பேசிச் சபையோரை உற்சாகப்படுத்தினார் சுசீந்திரன். 'ஈழத்து இலக்கிய வரலாற்றில் எனது அநுபவங்கள்' என்ற தலைப்பில் சுமார் ஒன்றரை மணித்தியாலங்கள் நான் உரையாற்றினேன். மாலை சுமார் நான்கு மணிக்கு ஆரம்பித்த இந்த மல்லிகை மாலை இலக்கியக் கூட்டம் முடிவடையும் போது இரவு எட்டரை மணியாகி விட்டது.

வெளியே பனி கொட்டிக் கொண்டிருந்தது. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் பிறந்த மூன்று மாசப் பச்சிளம் குழந்தையைத் தோளில் அணைத்துப் பிடித்த வண்ணம் ஒரு தமிழ்ச் சகோதரி எனது பேச்சை வெகு உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கிரகித்துக் கொண்டிருந்தாள். அந்தச் சகோதரி பாரம்பரிய இலக்கியக் குடும்பத்தில் பிறந்து, வளர்ந்து, படித்துப் பின்னர் ஜெர்மனியில் வாழ்க்கைப்பட்டவர் எனப் பின்னர் விசாரித்துத் தெரிந்து கொண்டேன்.

பாரிஸ் இலக்கியச் சந்திப்பில் நிகழ்ந்தது போலவே, இங்கும் என்னுடைய நூல்களை வாங்கப் பலர் போட்டி போட்டு முன்வந்தனர். இப்படிப் போட்டி போட்டுப் புத்தகங்களை வாங்கி மகிழ்ந்தவர்களில் சிலர் என்னிடம் ஈழத்து இலக்கியங்களின் இன்றைய நோக்குப் போக்குகள் பற்றியும் விரிவாக விசாரித்து அறிந்து கொண்டனர்.

அடுத்த நாள் 'பிராங்பெட்' நகரத்தில் நடைபெறும் கூட்டத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். இதுவும் ஜெர்மனியில் பிரபலம் பெற்ற நகரங்களில் ஒன்று. அந்தப் பிராங்பெட் நகரத்திலிருந்து தான் நான் திரும்பவும் பாரிஸ் செல்ல வேண்டும். விமான டிக்கட் பிராங்பெட் பாரிஸ் என எடுத்திருந்தனர். சூழ்நிலையும் பனிப் பொழிவும் பிராங்பெட் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள என்னை அனுமதிக்கவில்லை. எனவே தொலைபேசி மூலம் பிராங்பெட் சந்திப்பை ரத்துச் செய்துவிட நண்பர் சுசீந்திரனுக்கு ஆலோசனை கூறினேன். அவரும் அப்படியே செய்தார்.

பாரிஸிலிருந்து என்னைப் பெர்லினுக்கு அழைத்து வந்து சிறப்பான ஓர் இலக்கியக் கூட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்த நண்பர் சுசீந்திரனின் பெருமையை நான் அந்த நகரத்தில் வசிக்கும் தமிழ் மக்களினது வாய் வார்த்தைகளில் கேட்டறிந்து பெருமைப்பட்டேன்.

"இவ்வளவு தூரம் வந்துவிட்டு ஒரு கிழமைகூட என்னோட தங்காமல் இப்பிடிக் கெதியாய்ப் போகிறீங்களே!" என மகள் பிரேமா ஆதங்கப்பட்டாள். பலர் வீட்டுக்கு அழைத்தார்கள். பலர் 'உங்களுடன் ஆறுதலாகக் கதைக்க வேண்டும்,' எனச் சொன்னார்கள். நான் தொடர்ந்து பிரயாணம் செய்து கொண்டேயிருந்தேன். காரணம் எனக்குப் பிரான்ஸில் தங்கியிருக்கத் தந்த விசா எட்டே எட்டு நாட்கள். எனவே திரும்பிப் பாரிஸ் சென்று அங்கிருந்து அடுத்த நாள் நான் லண்டன் மாநகருக்குச் சென்றுவிடவேண்டும்.

லண்டனில் தங்கியிருக்க எனக்கு ஆறு மாத விசா இருந்தது. அன்று இரவுக் கூட்டம் முடிந்ததும் நான் எல்லோரிடமும் விடைபெற்றுக் கொண்டேன். சிலரிடம் எனது இயலாமையையும் விளங்கப்படுத்திச் சொன்னேன்.

அடுத்த நாள் காலை பெர்லினில் இருந்து ரயிலில் பிரயாணப்பட்டுப் பிராங்பெட் நகர் வந்து சேர்ந்தேன். அந்த ரயில் நிலையத்தில் பாரிஸில் இலக்கிய விழாவில் சந்தித்த நண்பர்களான கிருஷ்ணாவும் பாரதியும் வந்திருந்தனர். இந்தப் பாரதி என்பவர் கவிஞர் ஜெயபாலனின் சகோதரர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரெயில் நிலையத்தில் என்னைச் சந்தித்த இந்த இரண்டு நண்பர்களும் விமான நிலையத்திற்கு நேரே போகும் ரெயிலைப் பிடித்து என்னை பிராங்பெட் விமான நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விமானமேற்றி விட்டனர்.
( டொமினிக் ஜீவா, ‘முப்பெரும் தலைநகரங்களில் 30 நாட்கள்’, மல்லிகைப் பந்தல், கொழும்பு, 2001, பக்கங்கள்: 43-49)

செவ்வாய், நவம்பர் 24, 2020

அமித் ஷா அயோத்யா

’அமித் ஷா அயோத்யா’ என்ற எஸ்.வி.ராஜதுரை அவர்கள் எழுதிய
சிறிய நூலை நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் வெளியிட்டுள்ளது. இந்துத்துவத்தின் பிதாமகர் வி.டி.சவர்க்காரை முன்னிறுத்தி, இந்திய வரலாறு இனி இந்தியனின் நோக்கு நிலையில் இருந்து எழுதப்படவேண்டும் என்றும், அதில் இஸ்லாமியர்கள் ஆட்சிகள் அனைத்துமே பிற்போக்கானவை என்றும் நிறுவுகின்ற வரலாற்று நூல்களை எழுதும் முயற்சி வாஜ்பாயி ஆட்சிக் காலத்திலேயே தொடங்கப்பட்டு விட்டது என்றும், அம்பேத்கார், டி.டி. கோசாம்பி போன்றோர் எழுதியவை இந்தியனின் நோக்கு நிலை இல்லாதது போன்று மறைக்கப்பட்டு வரும் ஆபத்தினையும் எஸ்.வி.ஆர் எழுதிச் செல்கின்றார்.

உதாரணமாக கர்நாடக மாநில பாஜக அரசாங்கம், திப்புவுக்கு அரசாங்க விழா எடுப்பதைத் தடைசெய்த ஆணையினை சுட்டிக் காட்டுகின்றார். காலனித்துவ ஆட்சியாளர்கள் ’சிப்பாய்க் கலகம்’ என்ற எழுதியதற்கு மாறாக இந்தியக் கிளர்ச்சி', 'இந்தியாவில் கிளர்ச்சி', 'இந்திய எழுச்சி' (Indian Revolt, Revolt in India, Indian Rebellion) என்றே கார்ல் மார்க்ஸ்-ஏங்கல்ஸ் எழுதினார்கள் என்பதையும் பதிவு செய்கின்றார். ஏழு சிறிய ஆனால் செறிவான கீழ்வரும் கட்டுரைகள் நூலில் இருக்கின்றன.


1. அமித் ஷாவின் வரலாறு எழுது நெறி

2. 'இந்தியாவின் முதல் சுதந்திரப் போர், 1857

3. 'வீர்' சாவர்க்கர்

4. 'இந்துத்துவா'

5. 'அக்டோபர் 31'

6. 'நம்பிக்கை'யும் சட்டத் தகுதியும்

7. வரலாறும் வக்கிரங்களும்

திங்கள், நவம்பர் 23, 2020

நெஞ்சிலே பட்ட வடு

ஓர் அன்றில் பறவையினுடைய நெஞ்சில் அம்பு தைத்ததைப் பார்த்து, துடிதுடித்த ஒரு வேடன் (வால்மீகி) மகாகவியானான். சமுதாய அமைப்பின் மூலமாக கேடுகெட்ட ஒரு மனிதன் என் இதயத்தில் பாய்ச்சிய காயத்தால் நான் ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளனாக மலர்ந்தேன்.
கேள்வி: நீங்கள் இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்குக் குடியேறிய தமிழரா? உங்களுடைய பிறப்பு வளர்ப்புப் பற்றிச் சொல்ல முடியுமா?

பதில் : பாரம்பரியம் மிக்க இலங்கைத் தமிழ் வம்சா வழியில் யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்தவன் நான். பிறப்பால் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட- தாழ்த்தப்பட்ட சவரத்தொழிலாளர் குடும்பத்தில் பிறந்தவன். எட்டாவது வகுப்புவரை படித்தேன், அந்தக் காலத்தில் தான் என்னை வெகுவாகப் பாதித்த அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது.

கேள்வி: அந்த நிகழ்ச்சியைப் பற்றிச் சொல்ல முடியுமா?

பதில் : என்னுடைய இலக்கியத்துறைப் பிரவேசத்துக்கே அந்த நிகழ்ச்சிதான் காரணம். நான் அப்போது தொடக்கப்பள்ளி மாணவன். அந்தப் பிஞ்சுப் பருவத்திலேயே என் இதயத்தில் விழுந்த அடி.. அதன் வடு........ ஆசிரியர் கரும்பலகையில் ஒரு கணக்கொன்றைப் போட்டுக் காண்பித்தார். அந்தக் கணக்கை அவர் போட்ட முறை தவறு என்பது எனக்குத் தெரிந்தது. நான் என்னுடைய நோட்டில் சரியான முறையில் கணக்கைப் போட்டு விட்டு எழுந்து நின்று ஆசிரியரை நோக்கி, ' நீங்கள் போட்ட கணக்குத் தவறு'' என்றேன் . ஆசிரியர் மிகுந்த கோபத்தோடு, 'சரியான கணக்கை நீதான் போடு!', என்றார். நானும் என்னுடைய நோட்டுப் புத்தகத்தில் இருந்த சரியான கணக்கை கரும்பலகையில் போட்டேன். . ஆசிரியர் போட்ட கணக்குத் தவறு என்று புரிந்தவுடன் மாணவர்கள் வகுப்பறையே அதிரும்படி சிரித்து விட்டார்கள். அது உயர்ந்த ஜாதி மாணவர்கள் பெரும் பாலாகப் படிக்கின்ற பள்ளி. ஆத்திரம் கொண்ட ஆசிரியர் என்கையிலிருந்து நோட்டுப் புத்தகத்தைப் பிடுங்கி, இரண்டாகக் கிழித்து என் முகத்தில் எறிந்து, - நீங்கள் எல்லாம் ஏண்டா படிக்கவந்தீர்கள், சிரைக்கப் போவதுதானே!' என்று என் பிறப்பை, என்னை வளர்க்க என் தந்தை செய்த தொழிலை சுட்டிக் காட்டிய பொழுது என் இதயத்தில் விழுந்த காயந்தான், கனன்று கனிந்து கனன்று கனிந்து காலப்போக்கில் இலக்கியமாக என் எழுத்தில் எரிகிறது. சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் தான் இன்று உலகமெங்கும் முற்போக்கு எழுத்தாளர்களாக, கவிஞர்களாக, பத்திரியாளர்களாக, ஆத்ம ஆவேசம் கொண்டு அனற் பிழம்பாய் எரிகிறார்கள். ஒரு நாள்—அந்த ஆத்ம தீக்கனலில்- அறிவு ஜுவாலையில், இந்த ஒடுக்கு முறைகள் ஒழிக்கப்படுவது உறுதி.

கேள்வி : தங்களை முதன் முதலில் கவர்ந்த எழுத்தாளர் யார்?

பதில் : என்னை ஆளுமை செய்தவர்- வரிக்கு வரி படிக்க வைத்தவர்- நாவலாசிரியர் தி. ஜானகிராமன், நாவல்-' 'மோகமுள்''. நான் படித்த மற்றொரு சிறந்த நாவல் கி. ராஜநாராயணனின் "கோபல்ல கிராமம்''

கேள்வி: உங்கள் மீது செல்வாக்குச் செலுத்திய சிறுகதை எழுத்தாளரைப் பற்றிச் சொல்லுங்களேன்?

பதில் : ஜெயகாந்தன். அவருடைய ஒவ்வொரு சிறுகதையும் என்னைக் கவர்ந்ததுதான். அவரது எழுத்துலகப் பிரவேசத்தின் போதே அவரை நான் அறிவேன். எழுத்துலகில் அவரது சிறுகதைகள் அக்கினிப் பிரவேசம் செய்தவை. புதுமைப் பித்தனுக்குப் பிறகு ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் தான் வாசகர்களை ஆளுமைப் படுத்தியவை என நான் நினைக்கிறேன்.


கேள்வி: தமிழகத்து எழுத்தாளர்களைச் சந்தித்தீர்களா?

பதில் : நிறைய ... நிறைய... ஏராளமானவர்களைச் சந்தித்தேன். குறிப்பாக இளம் எழுத்தாளர்களின் கதைகளை நான் இலங்கையிலேயே எழுத்து எண்ணிப் படித்திருக்கிறேன். அவர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பும் பெற்றேன். ஒரு புதிய தமிழகம், புதிய பாதையில் நடைபோடத் துவங்கியுள்ளது. அவர்களது எழுத்தைப் படித்த பிறகு- நேரில் அவர்களைச் சந்தித்த பிறகு- நான் உணர்ந்து கொண்டேன். இந்த இளம் உள்ளங்களின் உணர்ச்சிச் சிறப்பால் நான் மெய் சிலிர்த்துப் போய்விட்டேன்.

கேள்வி: தமிழக சினிமா உலகத்தைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

பதில் : தமிழக சினிமா உலகமும் புதிய பாதையில் அடிஎடுத்து வைத்திருப்பதாகவும், பல இளைஞர்கள் அந்தத் துறையின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் பிரவேசித்திருப்பதாகவும், சிறுகதைகள் படமாக்கப் படுவதாகவும் என் நண்பர்கள் மூலம் அறிந்தேன். 'கிழக்கே போகும் ரயில்'' என்ற படம் பார்த்த பிறகு என் நண்பர்கள் எனக்கு உண்மையான தகவல்களே தந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் புரிந்துகொண்டேன்.

கேள்வி: பதின்நான்கு ஆண்டுகளாக 'மல்லிகை' மாத இதழை நடத்தி வருவதாக அறிகிறேன். ஒரு முற்போக்கு இதழை நடத்துவதில் தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள வெற்றி தோல்விகளைப் பற்றிச் சுருக்கமாகக் கூறமுடியுமா?


பதில்: ஒரு மாத இதழ் அல்லது வார இதழ் நடத்துவது எவ்வளவு சிரமம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். அதிலும் ஒரு நோக்கத்தோடு அந்த இதழை நடத்துவது என்பது அதைவிடச் சிரமம். கடந்த பதின்நான்கு ஆண்டுகளில் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று, பத்திரிகை வெளியீட்டின் மூலப் பொருளான காகிதம், அச்சுக்கள், பிளாக்குகள் போன்றவைகளின் விலை உயர்வின் தாக்குதல் ஒருபக்கம், மற்றொரு புறத்தில் இந்தியாவில் ஒரு பத்திரிகை சம்பந்தப்பட்ட பொருளை நாங்கள் மூன்று மடங்கு அதிகம் கொடுத்து வாங்கவேண்டி இருப்பது ஒரு அவல நிலையாகும்.

கேள்வி: இந்தியப் பத்திரிகைகளால் உங்களுக்கு என்ன சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன?

பதில் : தமிழகத்தில் இருந்து வரும் பத்திரிகை விலைக்குத் தான் நாங்கள் எங்களது பத்திரிகைகளின் விலையைப் போட முடியும். நாங்கள் எழுத்துச் சர்ச்சையை விற்கவேண்டி இருப்பதால், தரமான இலக்கியங்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு வருவது ''மல்லிகை' ' போன்ற இதழ்களுக்கு நல்லதுதான். ஆனால் உங்கள் நாட்டிலிருந்து தரமற்ற குப்பைகளே மிகவேகமாக எங்கள் நாட்டின் மீது படையெடுக்கின்றன. உள்ளடக்க முதிர்ச்சிக்குப் பதிலாக வெளி வேடக் கவர்ச்சிகள் தான் மிகப் பயங்கரமாக எங்களது நாட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. இதற்கு எதிராக நாங்கள் பலம் பொருந்திய இயக்கங்களை நடத்துகிறோம். இது எங்கள் நாட்டிற்குச் செய்யும் தொண்டு மாத்திரமல்ல, முழுத்தமிழ் இலக்கியமும் ஆரோக்கியமான திசைவழியில் செல்ல வேண்டுமென்ற நல்லெண்ணமும் பின்னணியுமாகும்.

கேள்வி: உங்களுக்கு அரசியல் ஈடுபாடு உண்டா? உங்களுடைய அரசியல் உறவு நிலை என்ன?

பதில்: எனக்கு அரசியல் ஈடுபாடு உண்டு. உழைப்பாளர் மத்தியில் இருந்துதான் பல முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் தோன்றியிருக்கிறார்கள். அதேநேரத்தில் ஒரு படைப்பாளியைப் பார்த்து கொடி தூக்கி, ஊர்வலம் வா என்று கேட்பதும் அர்த்தமற்றது. அரசியல் ஈடுபாடு உடைய படைப்பாளி, தான் எந்தப் பக்கம் வலுவாகக் காலூன்றி நிற்கின்றான் என்பதை பகிரங்கமாக மக்கள் மத்தியில் தெளிவுபடுத்தாது விட்டால், நாளடைவில் மக்கள் அவனை மறந்து விடுவார்கள். என்னைப் பொறுத்தவரை இந்த உலகத்தின் அடித்தளமாகத் திகழும் இயக்கம் எதுவோ அதையேதான் நான் இதயநாதமாகக் கொண்டுள்ளேன்.

கேள்வி: நம் இருநாடுகளிடையேயும் கலை-இலக்கியத்துறையில் நட்புறவும் ஒத்துழைப்பும் வளர நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பதில்: பரஸ்பரம் கலைஞர்கள் இருநாடுகளுக்கும் சென்று வரவேண்டும். கலை இலக்கியம் ஒருவழிப்பாதையாக இருக்கக்கூடாது. ஆரோக்கியமான இலக்கிய சிந்தனைக் கருத்துக்கள் படிக்கப் படுவதோடு மாத்திரம் நிற்காது, பரஸ்பரம் விவாதம் நடத்துவதும், கலந்துரையாடுவதும் அவசியமாகும்.இதன் மூலந்தான் இலக்கியத்தைச் செழுமைப் படுத்த முடியும். இப்படிப் புரிந்து கொள்ளும் சரியான நடைமுறைதான் இரு நாடுகளுக்கும் இன்று அத்தியாவசியமாகத் தேவைப்படுகிறது.

கேள்வி : உங்களது 'மல்லிகை' இதழைப் பற்றிச் சொல்லுங்களேன்?

பதில் : இலங்கையின் மிகச் சிறந்த எழுத்தாளர்கள், விமர்சகர்கள் கடந்த காலங்களில் மல்லிகையில் எழுதி வந்திருக்கிறார்கள். பல மாத இதழ்கள் இலங்கையில் வெளிவருகின்றன. சரியான தத்துவப் பார்வையும் தெளிவான நோக்கும் கொண்ட மல்லிகையின் பாதையிலே, அதே தெளிவும் நோக்கும் கொண்ட பல முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் அடியொட்டி வருவதனால், மல்லிகை ஒரு தேசிய தாக்கத்தைக் கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளில் இலங்கையில் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேள்வி: உங்கள் நாட்டைப் பற்றி எங்களது தமிழகப் பத்திரிகைகள் நிறைய எழுதுகின்றனவே?

பதில் : இலங்கையைப் பற்றி தமிழ்நாட்டில் இருந்து வரும் பல தகவல்கள் பொய்யானவை; மோசடியானவை; திட்ட மிட்டு எழுதப்படுபவை. இதயமற்றவர் களைத் தவிர, நல்லெண்ணம் படைத்த நண்பர்கள் இலங்கையைப் பற்றிச் சொல்கிற கருத்துக்களை இங்குநான் குறிப்பிட வில்லை. வியாபாரத்துக்கென்று இலங்கையைத் தங்கள் நிரந்தரச் சந்தையாக- மேய்ச்சல் நிலமாக வைத்திருக்கும் ஒரு சிறு கூட்ட வர்த்தகச் சூதாடிகள் தான், எங்களது நாட்டைப் பற்றித் தப்புத் தவறான கருத்துக்களை எழுதுகிறார்கள், இவர்களது எழுத்தைப் படித்துவிட்டு நாங்கள் சிரித்துக் கொள்வதை அந்த ‘விஷமப் பிரசாரகர்கள்' ' அறிய மாட்டா விட்டாலும் கூட, எங்களது நாட்டைப் பற்றிச் சரியான கருத்துக்கள் தமிழ் நாட்டில் பரவ முடியாமல் போனது குறித்து நாங்கள் வெட்கப் படுகிறோம்; வேதனைப் படுகிறோம், தமிழுக்கு தமிழா எதிரி! சேச்சே...

கேள்வி: எங்கள் நாட்டிலிருந்து உங்கள் நாட்டிற்கு பத்திரிகை போகும்போது, அங்கிருந்து இங்குவர என்ன தடை?

பதில் : இந்தியாவில் இருந்து கணிசமான மாத, வார, இதழ்கள் மற்றும் சினிமாக்கள் எங்கள் நாட்டிற்கு வருகின்றன. இலங்கையின் தரமான இதழ்களோ, சினிமாக்களோ இந்தியாவிற்கு வரமுடியாததற்கு இந்திய அரசு தடையாக நிற்பதே காரணம். நான் அறிந்தவரையில் சொல்வதானால் இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழியில் தமிழும் ஒன்று. இருந்தும் தமிழ்மொழியில், வேறு நாட்டில் இருந்து வருவதை உங்கள் அரசு தடை செய்திருக்கிறது. இதனால் தமிழ்மொழி பேசாதவன் எவனும் பாதிக்கப் படுவதில்லை. பக்கத்து நாட்டில் வாழும் எங்கள் மொழியை அறிந்த நீங்கள் தான் பாதிக்கப்படுகிறீர்கள். இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு ஒருவழிப் பாதை கூடாது. இந்தப் போக்கைத் தவிர்க்க தமிழக முற்போக்கு இலக்கிய கர்த்தாக்கள் முன்கை எடுத்துப் போராட வேண்டும். உங்களுடைய எழுத்தை எங்களால் உணர முடிகிற போது, ஈழத்து இலக்கியத்தைப் பற்றி உங்களால் எதுவும் அறிய முடிவதில்லை. எங்களைப் பற்றிப் பூரணமாக நீங்கள் அறிய முடியாதது எங்களுக் கொன்றும் இழப்பில்லை. வருங்கால இளம் சந்ததியினர் ஈழத்து இலக்கியங்களைப் படிக்காமல், விரிந்த இலக்கிய அறிவைப் பெறமுடியாது, ஆகவே இந்தத் தடை தமிழ் வளர்ச்சிக்கும் - உங்களுக்கும் தான் விதிக்கப்படுகின்ற தடையே அல்லாது வேறு என்ன? எங்களைப் புரிந்துகொள்ள நீங்கள் தான் முயலவேண்டும்.

கேள்வி: எழுத்தாளர்களுக் கென்று உங்கள் நாட்டில் சங்கம் உண்டா?

பதில்: ஓ... இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் , நீண்ட நெடுங்காலமாக செயற்கரிய பணியைச் செய்து வருகிறதே!

கேள்வி: புத்தக வெளியீட்டு நிறுவனம், பதிப்பகங்கள் எப்படி?

பதில்: ஒரு சில நிறுவனங்கள் உண்டு. முற்போக்கு பதிப்பகங்களும் உண்டு. எழுத்தாளர் பதிப்பகமும் இருக்கிறது. இவ்வளவு இருந்தும் பல எழுத்தாளர்கள் தங்களது பிரதிகளை புத்தகவடிவில் கொண்டுவர விலைவாசி ஏற்றங்கள் தடை செய்கின்றன. நான் முன் கேள்விக்குச் சொன்ன பதிலின்படி அடக்க விலையின் அதீத தாக்கம் எங்களுடையப் படைப்புகள் புத்தகவடிவு பெறுவதைத் தடை செய்கிறது.

கேள்வி: புதுக்கவிதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

பதில் : யார்தான், என்னதான் வழிமறித்தாலும் - அலட்சியம் செய்தாலும் புதுக்கவிதைகள் ஓர் இலக்கிய வெளிப்பாட்டு ஊடகம் என நான் நினைக்கிறேன் .

கேள்வி: உழைக்கும் மக்களின் போர்ப்படையை ஒன்று திரட்ட முயலும் 'மக்கள் செய்திக்கு உழைப்பாளி வர்க்கத்தின் தலை சிறந்த கலை-இலக்கியப் படைப்பாளியாகிய தாங்கள் அளிக்கும் செய்தி என்ன?

பதில் : எந்த இலட்சியத்துக்காக மக்கள் செய்தி போன்ற பத்திரிகைகள் உழைக்கின்றவோ அதுவே மிகப் பெரிய செய்தியாகும். இங்கே மக்கள் செய்தி செய்யும் ஆக்கபூர்வமான வேலைகளைத்தான், நாங்களும் அங்கே செய்ய முயலுகிறோம்.
மக்கள் செய்தி, 26-08-1978.

சனி, நவம்பர் 21, 2020

Tamilini’s testimony: a reading

Tamilini’s testimony: a reading


By Prof. Dr. Charles Sarvan

"The present state of things is the consequence of the former, and it is natural to enquire what were the sources of the good that we enjoy, or the evil that we suffer. Ignorance, when it is voluntary, is criminal” (Dr Johnson, Rasselas)


The things that impelled me into exile are also the things that bind me to what was once home. (Adapted from A. Sivanandan’s novel, When Memory Dies.)Tamilini, born 1972, joined the Liberation Tigers of Tamil Elam in 1991, and rose to become the head of the women’s political wing. At the end of the war, she was taken into custody; released in 2013, she died in 2015. Her memoir was originally published in Tamil; later translated into the Sinhala language. I thank my friend,Nadarajah Suseendran of Berlin, for sending me an English version. I merely share some thoughts: it’s for others to reject, modify or build on them. Sharing them as they occur, I apologise for the lack of cohesion in what follows. Since what I have is only a Word document and not a published book, I do not give page reference to quotations.In a brief introduction to this short testimony, her husband, widower M. Jeyakumaran, says that Tamilini “burnt the midnight oil”, struggled through illness and pain to complete the book: indeed, courage takes many different forms. I quote verbatim from page 42 of Still Counting the Dead by Frances Harrison: "One day Lokesan was in the hospital, counting the dead and injured, when he saw a mother, badly injured in the neck and chest but still conscious and screaming for her baby. An older lady - probably the grandmother - brought a child of about six months old, who was slightly injured. The mother took the baby, kissed it gently on the forehead, and offered her breat. She probably hadn't eaten herself for days but knew her child must feed if it was to have any chance of survival in a world where milk powder was more valuable than gold. After a while, with the baby still drinking from her breast, Lokesan noticed the woman was dead. That feed was the mother's parting gift to her child. She knew she was dying and that was why she'd been shouting so urgently for her baby."


I cite the above because I see a parallel between this unknown dying mother, moved by profound love to save the life of her infant and Tamilini, fixed upon by a fatal disease, but determined (in her words) to “continue to struggle” before her end; “to tell the truth to the people whom I love more than my life”.


It seems that Tamilini, applauding and criticising the Tigers, has fallen foul of both friend and foe: “I am an outcast now”. Those who hate the Tigers, particularly from the majority community, can “cherry-pick” that which confirms their belief, and suits their racist propaganda and purpose. A danger inherent in self-criticism is that thereby a weapon is given into the hands of those who would damage and destroy. One must also bear in mind that Tamilini wrote this in Sri Lanka, no doubt conscious that she was under surveillance. She did not write from the safety, and therefore freedom, of some Western country. Had she written this abroad, would it have been significantly different? We’ll never know.


Why is the Shoah so widely known? The answer is multiple, chief among them being the scale and horror of what the Nazis perpetrated. But the Shoah is known also because the Jews believed in the value of the written word. They testified, be it as diary, memoir or fiction. (Anne Frank began writing her diary at the age of thirteen. Written in Dutch, the Diary has been translated into about 70 languages, including Tamil.) Those who did not directly experience and endure but heard from some member of the family testified on their behalf. The horror of Nazism has resulted in a wealth of written works. Written in various European languages, these works have been ‘beautifully’ translated and are accessible to a wide readership. Some Tamils like to draw Jewish parallels but Tamils have produced but few written texts of July 1983 and of the Tamil experience following. Further, little of what there is has been translated, and often these translations are not good: one sign of a good translation is that the reader forgets s/he is reading a translated work. If the translation is good, then even those who have no special interest in Sri Lanka will read it because of its value in communicating human experience. Via Plato, it’s believed Socrates said he knew that he didn’t know: some translators from Tamil into English seem not to be aware of their lack of real competence in the language. They think they know. Or is that the younger Tamils I mentioned above don’t come forward to undertake this very important work? Tadeusz Borowski wondered: What if the Nazis had finally won? (Borowski, internationally recognised writer - This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen - a prisoner at Auschwitz, committed suicide at the age of 29. As with Tamils and others elsewhere, those who are tortured, including rape, never fully recover. The world “moves on” but they remain maimed for ever.) If the Nazis had won would the Jewish experience then have been so widely known, in all its grisly and tragic detail? But the Nazis lost; the Jews have their state and, backed by the USA, possess far more “clout” than their size and population would otherwise have led them to have. And it’s a truism that History is written by the victors. It’s their version that gets narrated in history books, in classrooms and in the media. The voice of the defeated is muted, scarcely audible. The Tamils lost, and this makes testimony all the more important and urgent. If Tamils don’t express, don’t communicate, don’t tell their story, then who will? Tamilini may be mistaken in what she writes but I for one do not doubt her sincerity. (As one far distant, I accept I may be mistaken in this opinion.) Those with direct experience but who are either unable or unwilling to write, can relate to someone able and willing to act as an amanuensis.Tamilini who was a militant Tiger declares that she has become a “peace militant” joining others with a “passion for humanity”. Having endured war, death and destruction for almost three decades, she cites the words of Duke of Wellington who, surveying the carnage after the Battle of Waterloo, commented that the next saddest thing to a battle lost is a battle won. (The work, Art of War by Sun-tzu, BCE 380-316, was written well over two thousand years ago. In it, the ‘Master’ comments that “To see beauty in victory is to rejoice in the killing of others.”) But peace is not simple. I have suggested elsewhere that there are two kinds of peace, negative and positive. The former is marked by absence, the absence of overt war; the other is presence, the presence of harmony, security and hope which in turn are the products of justice – political, social and economic. Pax Romana (Roman Peace) was imposed on other peoples by sheer force of arms. To “pacify” is generally laudable but at the end of Achebe’s novel, Things Fall Apart, the agent of British imperialism plans to write a book on the “pacification” of the peoples of the Niger. Throughout History, and in all empires, pacification and so-called peace were brought about and maintained through military might and physical force. Tamils in Sri Lanka now live under negative peace: Pax Sinhala. Defeated peoples and minority groups can plead for positive peace but that can only be accorded by victors and majority groups. Unfortunately, Tamilini did not live to show us what she would have done to bring about a change of heart and mind and, therefore, of attitudes and conduct.


Failing health and life, and therefore the urgency in terms of time, did not permit Tamilini to deal with what’s called ‘the wider picture’. Nor was it her aim and intention but we must take cognizance of History: see the lines from Rasselas in the epigraph above. The fact is that Tamils at the outset did not want federalism, much less separation. I quote from my Public Writings on Sri Lanka, Volume 2: “In 1925-6, when Bandaranayake, as leader of the Progressive National Party, set out the case for a federal political structure for Sri Lanka and made this the main plank of the political platform of his party, he received no support for it from the Tamils: K M De Silva, p. 513. In the 1930s, the Jaffna Youth Congress rejected federalism. (They looked not look to Tamil Nadu but to Gandhi and Nehru.) They persuaded almost all the leading schools in Jaffna to teach Sinhala as a compulsory subject. As A E Jayasuriya observed, “At a time when the Sinhalese were prepared to do without Sinhala, the battle for Sinhala and Tamil was fought by Tamil leaders”: see, D Nesiah, Tamil Nationalism, p. 12. Even after the trauma of Standardisation (“racial” quota) in relation to University admission beginning in 1971, and the Draft Constitution of 1972, the All Ceylon Tamil Conference declared, “Our children and our children’s children should be able to say, with one voice, Lanka is our great motherland, and we are one people from shore to shore. We speak two noble languages, but with one voice” (Nesiah, p. 14). I recall that when C. Suntheralingam of Vavuniya argued for a separate (Tamil) state in the early 1950s, he was indulgently laughed at by most Tamils who saw it as the eccentricity of a brilliant mind. In 1952, the Kankesuntharai parliamentary seat was contested by Chelvanayagam, as a member of the Federal Party. He was comfortably defeated by a U.N.P. candidate.” (End of quote.) Jude Lal Fernando of Trinity College, Dublin, recently wrote: “During the previous decades the Tamil people had seen their every attempt at non-violent protest for equal rights and justice being met with the most horrifying racial pogroms. The LTTE was formed by dedicated youth who saw the older generations’ political methods only leading to increased violence from the Sinhalese and took up arms to defend the people from the violence of the state.” In other words, the armed struggle was the last resort of a people who had pursued peaceful, parliamentary and democratic means. As Tamilini observes, normal life was evasive in Tamil areas. Satyagraha, as in India, works when undertaken by the majority against a minority. Then again, imagine satyagraha performed against a Hitler, an Idi Amin or a Pol Pot. Tamilini herself writes that it was the series of military victories achieved by the LTTE which compelled the government to the come to the negotiating table: force – not pleas to reason, a common humanity, justice, fair play, equality etc. Tamilini writes: We came to love the gun because we believed it would bring liberation to our people. Unfortunately, it is force which makes would-be oppressors grant what they term “concessions” but that which the oppressed see as human rights. As Hegel wrote, it’s only by risking life that freedom is obtained


As I have pointed out elsewhere, identity is neither simple nor single but complex and multiple. A person can be a Tamil, a Christian, a mother and a medical doctor but if we say “She’s Tamil”, then we prioritise that aspect. An individual may have a sense of her or his individual identity but does this accord with what others think? For example, in the days of Jim Crow in the USA, a man may have thought and claimed he was American but only to be corrected: “No, you are not American but a Black”. What others think of you can matter more than what you think of yourself. (I gather some Tamils, particularly those abroad, now introduce themselves as ‘Sri Lankan Tamil’.) Identity can also be fluid, altered by circumstance. Identity being multiple, the Jews of Germany saw themselves as Jews and as Germans. Germany was the country and culture they knew and loved. Ironically, during the First World War Hitler’s superior officer, the one who recommended him for the Iron Cross, was a Jew. Ceylon did not wage an armed struggle to gain independence from Britain but received it in the wake of Indian independence. Still there was agitation for independence, and among the leaders of this demand were Tamils. The latter saw themselves (and were deceived into believing) that though by an accident of birth they were Tamil, they were fully and equally Ceylonese.


To begin with the LTTE, Tamilini observes that the movement which started out with one faulty pistol grew to be almost militarily equivalent to the state’s armed forces. Much of the credit goes to the leader who was loved and totally trusted by the cadres. This loyalty (one would say devotion) was such that even those who had been wounded ten times went into battle for the eleventh time before their wounds were healed (Tamilini). In this context, please see my article ’The Prabhakaran Phenomenon’. For female fighters, the LTTE was “a fortress”. The sheer number of women brigades had no parallel anywhere else in the world. The Sea-Tigers had a women’s wing; and certain units which consisted of both men and women were commanded by women. Tamilini sees their discipline and endurance as an offshoot of traditional society where women had to develop these characteristics because of a dominant and domineering patriarchal culture. The liberation struggle liberated women in many ways, major and minor. For example, women could go to cemeteries, and the dowry system was abolished though, as Tamilini admits, it was difficult to eradicate in practice. Now, Tamilini claims, traditional culture has reasserted itself, and women who had taken part in the liberation struggle are generally seen as being unchaste and morally bankrupt. Facing contempt, hostility and rejection, some have sunk into depression, even been admitted to an asylum. Surrounded, cut off from the wider world and its progress in various fields of human inquiry and endeavour, the cadres were confident that once the motherland was liberated, the Tamil expatriate community would help turn it into another Singapore. This belief encouraged them to fight on.


However, trying to obtain “unnecessary information” was deemed an offence. Criticising or questioning decisions taken by the leader was seen as a sacrilege: the use of the (religious) word “sacrilege” is significant. This attitude, Tamilini comments, led to the absence of constructive criticism and debate within the movement. She sorrowfully observes that the liberation movement that set out to fight for freedom became tyrannical. (Paulo Freire in his widely translated work, Pedagogy of the Oppressed, observes that in fighting oppression, the oppressed must not become like the oppressors. I would describe Freire as an idealistic revolutionary.) Tamilini reports the protest of cadres ordered to shoot Tamils trying to flee the war zone: How can we shoot at our own parents and sisters? We’d rather shoot ourselves. Anton Balasingham (1938-2006), described as the chief political strategist and negotiator of the LTTE, is quoted by Tamilini as admitting, “The Tigers are not saints. If we produce a list of massacres committed by them then they will also produce a list of massacres committed by the Tigers”. As I have written elsewhere, one wrong does not cancel another wrong. No, the world is then left with two wrongs – and all the sadder a place for it.


Tamilini recognises and pays tribute to the contribution made by the people of the Eastern province: “The eastern province, land endowed with abundance of natural resources, paid a heavy price for the armed struggle.” “I can categorically say that if not for the dedication and sacrifice of the cadres from the Eastern province, the LTTE would not have achieved many of its military feats.” “Nobody could deny the fact that the cadres from the eastern province under Karuna had left an indelible mark in the military feats of the LTTE. Many victories in the Vanni battlefield had been won by them. With the departure of Karuna, half of the strength of the LTTE had also gone.”


Given courage and commitment, the question arises: How came it that the Tigers were annihilated? I attempted something of an answer in Montage, 21 December 2009, from which I quote. (The magazine was begun by Frederica Jansz, then the editor of the Sunday Leader, I think the publication is now defunct.) “To begin with numbers: exact figures are hard to come by, but it is thought that, at their height, the Tigers perhaps numbered 30,000. Towards the end, down to a few thousand and then a few hundred, they faced an army of perhaps 250,000. Then there is the matter of resources. The Tigers did not have jets and helicopters. Their propeller planes were slow and clumsy and of no real military value. Rejected by foreign governments, the Tigers were as isolated internationally as they were totally surrounded geographically. In contrast, the government of Sri Lanka received help and advice froseveral countries. The Taliban fight in mountainous, inaccessible terrain, while the Tigers occupied flat land —albeit forested. Sri Lanka being an island and the government of the nearest country, India, implacably hostile, the LTTE did not have borders over which they could easily slip to re-group, recover and return to continue the struggle. Fitting all this together, it seems to me the wonder is not that the government eventually won but that it took so long for eventual victory to be achieved. In short, the defeat of the Tigers cannot be classified as “a great military victory.” But although it wasn’t a great military victory, it is a great victory, a watershed in Sri Lanka’s history, with both immediate and far-reaching consequence in many aspects: ethnic, economic, social, cultural, and religious.’Given the task of defeating the Carthaginians led by Hannibal, their brilliant and innovative commander, Roman Quintus Fabius Maximus Verrucosus adopted the deadly weapon of delay (and the resulting attrition) knowing that time was on his side. (The British Fabian Society, preferring slow and cautious measures to revolution, took its name from Fabius.) Tamilini mentions war-weariness; that many senior cadres were nearing the age of fifty, and were affected by mental and health problems. Given the very great military imbalance, including the numerical, the longer the war lasted, the greater was the certainty of the Tigers’ defeat. Hitler’s early military victories fatally led him to think that he and his army (reputedly the best in the world at that time) were invincible. Tamilini states that their military might had overwhelmed the reasonable calculations of the leaders of the Tigers; they had an excessive trust in their military strength and capability; a false image of potential and possibility was built on “past feats”. Self-confidence had become over-confidence – and History is unforgiving. In the elections of 2005, the people were encouraged to vote for Mahinda Rajapakse. In the words of Tamilchelvan (as reported by Tamilini), if Mahinda became President, then rather than we being dragged into peace talks, the war will resume - and we will win! Whether all the above was really the case, those who know better will appraise: here and elsewhere, I merely report Tamilini’s opinion and statements. Sun-tzu in his Art of War writes that, paradoxically, in war to be fixed is to be temporary; to change, to adapt, is to endure: Tamilini claims that Prabhakaran was obdurate. (Sun-tzu also said that a true leader never acts out of anger, revenge or “spite”: here the many murders and assassinations, including that of Rajiv Gandhi, allegedly carried out by the LTTE, come to mind.) Darwin wrote of the survival of the fittest, and one aspect of fitness was adaptability. The full title of his book is The Origin of Species by means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life: of significance here is the phrase, “the struggle for life”, for survival. Anton Balasingham is described as the chief strategist but what was his advice and, more importantly, how was it received? Hitler had brilliant military commanders who gave the Führer advice but, if that went contrary to his opinion, they could do so only once.


General Carl von Clausewitz (1780-1831) is among the most famous of military theorists, and his books (particularly that titled On War) are standard texts on the subject. When Prussia was forced by Napoleon to become an ally, Clausewitz crossed over to the Russians and fought against the French. However, Clausewitz noted that war is but “the continuation of politics by other means”: war is but a means to political ends. Again turning to that ancient Chinese text, Art of War, Sun-tzu writes that the greatest victory is one that is won without a fight. After the savage pogrom of July 1983 (it was not a “riot”) there was near-universal sympathy, and Tamils occupied the moral high-ground. How was this dissipated, and replaced by distaste and distancing? Among several answers, Tamilini says that Prabhakaran who had earned the awe of the Sri Lankan security and the respect of international military analysts was unable to display the same courage and brilliance in the political sphere to progress towards achieving “a sustainable solution” of the ethnic question. His trust was on violence and the military. The awe inspiring military victories of the LTTE was not matched by them in the political field (Tamilini). As Otto von Bismarck remarked, “politics is the art of the possible, the attainable – the art of the next best thing”.


The Tigers faced a daunting situation – see the extract from ‘Montage’ above – but added to this was their near-total isolation internationally. If war is about politics, then this was a failure to communicate, to explain and make understand: it translates as a political failure. Tamilini notes that “at the end of the day we had become isolated”. I have cited elsewhere what a very senior Indian government official once wrote to me: The day the Tigers killed Rajiv Gandhi, they also killed all hope of Eelam. Tamilini: Popular leaders of political parties in South India used the rhetoric of supporting the Tamils of Sri Lanka “just to fill their ballot boxes”. Even countries hostile to each other, for example India and Pakistan, joined in helping the Sri Lankan government:. Several countries aided the government not only with advanced weaponry, not only with military training but with mercenaries on the ground: see for example helicopter-pilot Tim Smith’s book, ‘The Reluctant Mercenary’ and Phil Miller’s ‘Britain’s dirty war against the Tamil people, 1979-2009’ in https://www.tamilnet.com/img/publish/2014/07/britains_dirty_war. pdf June 2014. Miller condemns the “relentless and calculated assistance from Britain for Sri Lanka’s war against the Tamil independence movement at each step, particularly when Colombo’s resolve appeared to be wavering and peace was a possibility.” Tamilini states that Tiger ships carrying much-needed weapons were intercepted and destroyed by the Sri Lankan navy thanks to “international intelligence organizations”. Surrounded in Sri Lanka, totally isolated internationally, defeat was inevitable. And though a post-mortem never brought a corpse back to life (“the moving finger writes and, having written, moves on […] Nor can all your tears wash out of a word of it”), it can prove instructive.


But all this takes us away from the fact that politics is finally personal. Politics affects people, and people are made up of individuals. Therefore politics is at once both public and private, and very personal. Statistics are depersonalising: Tamilini does not deal with numbers but the human individuals represented by them. Her writing on war reminded me of a line from Wilfred Owen’s poem, ‘Strange meeting’: “The pity of war, the pity war distilled”. (Owen was killed in action in 1918, one week before Armistice. He was 25.) Tamilini writes of being alone on sentry duty, in “the pitch darkness of the forest” with swaying trees and the sounds of nocturnal animals. The battle for the Pooneryn military base started on 11 September 1993 but the LTTE had spent more than one year preparing for the attack. Those selected knew death lay before them. Each one of them had her dreams and aspirations as they penned their last letters. Tamilini writes of crawling with her friend Sambavi when she heard a sudden, strange sound from her: a bullet had pierced her heart. “I felt the last warmth of her life.” Another friend, a melancholy individual of few words, when asked whom she would think of at the moment of death replies, “the one whom I love”: he had been killed in a previous battle. There were no safehavens: the church in Nawali, in which hundreds of people, children and women had gathered for protection, was bombed by the air force. Again, a line from one of Owen’s poems (‘Greater Love’) comes to mind: “Where God seems not to care”. Tamilini writes of weeping and wailing mothers, crazed with grief, running from coffin to coffin, not knowing which one contained the remains of their children. There is no victory in war. All wars are defeats: the failure of humanity to live on Planet Earth without recourse to violence.


Anton Balasingham, when sympathised with for his fatal illness, is reported to have said that when compared to the vast ocean of the collective tragedy faced by the people, he is merely a drop. Tamilini is another.

சனி, நவம்பர் 14, 2020

அம்மாய்யா‘ என்றுதான் நான் இவரை அழைப்பேன். என் அம்மாவின் சீனி-அய்யா. ஒன்றுமில்லாமலே என் மீது அப்படிப் பிரியம். சொந்தப் பேரப்பிள்ளைகளே அவருடன் சண்டையிடும்படிக்கு, என்னைப் புகழ்ந்து அவர்களைக் கடுப்பேத்துவார். நல்லவேளை அவரது பேரப்பிள்ளைகள் என்னை வெறுக்கவில்லை. பேப்பர் படிப்பது, அரசியல் தலைவர்களின் சாகசங்கள் பேசுவது, வெட்டொன்று துண்டு இரண்டாகக் கதைசொல்வது இவர் பழக்கம்.
அந்தக் காலத்தில், இவர் பெரிய திமுக ஆதரவாளராக இருந்திருக்க வேண்டும். 1967 இல் அவர்களது வீட்டின் உள் அறைகளுக்குச் செல்லும் முகப்பு வாசலின் மேலே பெரிய பிறேம் போட்ட படம் ஒன்று தொங்கியது. முதலமைச்சர் அண்ணாத்துரை அவர்களின் படம் பெரியதாக நடுவிலும் அவரைச் சுற்றி அவரது முதலாவது அமைச்சரவையும் காணப்பட்டது. அந்தப் பெயர்கள் எல்லாம் இவருக்கு அத்துபடி. 1950 களில் மல்லாவி, துணுக்காய் போன்ற குடியேற்றத்திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. எங்கள் சீனி அம்மாய்யா குடும்பத்தினரும் ஊரைவிட்டுப்போய் மல்லாவியில் குடியேறினர். பாலி ஆற்றின் இக்கரையில் இவர்களது நெல்வயல்கள் இருந்தன.
பாலி ஆற்றின் மறு கரையில் இருக்கும் ஒட்டன்குளம் பகுதியில் எங்கள் உறவினர்கள் பலரும் 1963-1964 காலப்பகுதியில் காணிகளைப் பெற்றுக்கொண்டனர். எனது அப்பாவிற்கும் ஒரு காணி கிடைத்தது. முதலில் சிலவருடங்கள், ஆண்கள் மட்டும் நெற்செய்கையின் பொருட்டு குடியேற்றத்திட்டங்களுக்குச் செல்வர். ஒரு ஆறு மாதங்களின் பின்னர் அறுவடைமுடிந்து, நெல்லு விற்ற காசுடன் வீடு திரும்புவர். இந்த உறவினர்கள் எல்லாம் தற்காலிகமாகப் பலவருடங்கள் தங்கியது இந்தச் சீனி அம்மம்மா- சீனி அம்மாய்யா வீட்டில் தான். அவர்கள் அங்கே கழித்த பொழுது சாயும் காலங்களும் முன்னிரவுகளும் எப்பொழுதும் திருவிழாப் போன்றிருக்கும். அதிமுதுமையின் பின்னாட்களில் போருக்குள் அகப்பட்ட பீதி வாழ்வு, ஆயினும் தன் 99 ஆவது வயதில் ஸ்கந்தபுரத்தில் அம்மாய்யா ஐயம்பிள்ளை. ஊரில் பாடசாலை விடுமுறைக் காலத்தில் மல்லாவிக்குச் கூட்டிச் செல்லமாட்டார்களா என்ற கனவுடன் நான் ஆறு மாதங்களைக் கழித்திருப்பேன். எப்படியோ இரண்டொருமுறை கூட்டிச் சென்றார் அப்பா. இந்தச் சீனி அம்மம்மா- சீனி அம்மாய்யாவின் வீட்டின் பின்புறம் அகன்ற வரப்பொன்றின் நீண்டு செல்லும். வேலியினைத் தாண்டினால் பள்ளம் அதில் விழுந்து ஏறினால் அழகான மண்வீதி. அந்த வீதியின் எதிர் மருங்கில் நீண்டு வளர்ந்த, பரந்த இலைகளைக் கொண்ட காட்டாமணங்கஞ் செடிகள், எருக்கிலைச் செடிகள். இந்த அற்புதங்களின் தரிசனங்களை இப்பொழுதும் ஒருவர் பெறக்கூடுமோ தெரியவில்லை. ஆம், மழை நனைத்த இருண்ட கார்கால இரவுக்கு பல்லாயிரம் மின்மினிப் பூச்சிகள் அந்த வீதியின் சாரல்களில் விளக்கேற்றி நிற்கும். அதை கண்டபடி அந்த வீதியில் நடந்தால் பரவசம் தலைக்கேறும். இப்பொழுது எண்ணிப் பார்க்கின்றேன். இன்னும் இறங்கவில்லை. ”கன்னல் எனும் சிறுகுருவி ககனமழைக் காற்றாமல் மின்னல் எனும் புழுவெடுத்து விளக்கேற்றும் கார்காலம் மன்னவனாம் தென்மதுரை மாவலி வாணனைப் பிரிந்திங்கு என்ன பிழைப்பு என்னநகைப்பு என்ன இருப்பு இன்னமுமே.” இந்த விடுமுறைக் காலத்தின் ஒர் இரவு அருகில் இருந்த ஏதோவொரு கோயில் திருவிழாவிற்கு சின்ராசு மாமா கூட்டிப்போயிருந்தார். அவருக்கு இறைத்த நிறைய தேநீர் எனக்குள்ளும் பாய்ந்தது. இரவு பாயில் பெருவெள்ளமாய் மூத்திரமடித்துவிட்டேன். மெழுகிய தரை முழுவதும் ஈரம். இந்தச் சமாச்சாரம் ஏற்படாதிருக்க எல்லா வைத்தியமும் செய்து பார்த்தேன். கோவிலில் இருக்கும் பலிபீடத்தில் வைக்கப்படும் புக்கையை எடுத்துச் சாப்பிட வேண்டும் என்றாகள் சாப்பிட்டேன். எதற்கும் கேட்கவிலை அது. 13ஆவது வயதுவரை அது என்னுடன் தான் வாழ்ந்தது. வாழ்வு எப்பொழுதும் அவமானங்களின் மூலம் ஆக்கபடுவதா..என்ன!